De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen
De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen
21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23.
(Meer nieuws van de classis leest u bij: bestuur, diaconie)
terug