De kerk open op 'Open monumentendag' De kerk open op 'Open monumentendag'


De FARMSUMER KERK is  op zaterdag 11 september  open voor bezichtiging van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het thema van deze dag is : Mijn monument is jouw monument’.
Met dit thema  sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.
In verband met het thema willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het Lohman – orgel en het Meijer – orgel, twee monumenten in de Farmsumer Kerk.
Indien u belangstelling hebt, dan is het mogelijk een kijkje te nemen bij de speeltafel van het Lohman – orgel, waar ook enige uitleg wordt gegeven.
In verband met de beperkte ruimte bij de speeltafel zal dit plaatsvinden in kleine groepjes van 3 à 4 personen.
terug