De zendingserfgoedkalender 2017 De zendingserfgoedkalender 2017

De Zendingserfgoedkalender 2017 wordt ge-sierd door platen van kunst uit kerken in Papua. De meest ooste-lijke provincie van Indonesië is het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Anders dan in de rest van het land nemen christelijke kerken, rooms-katholiek en protestant, in dit gebied een belangrijke plaats in. De kalender geeft een beeld van de variatie aan kunst die in en rond kerken te vinden is: wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen en schilderingen op geklopte en gedroogde boombast. De kalender geeft informatie over het land dat sinds het onderdeel uitmaakt van Indonesië een moeilijk bestaan heeft. Er vinden veel mensenrechtenschendingen plaats en de oorspronkelijke bevolking wordt gemarginaliseerd en soms gediscrimineerd. Verder gaat de kalender in op de kerken die in de samenleving present zijn, worden de kunstuitingen toegelicht en het werk van het Zen-dingserfgoedhuis voorgesteld.We bevelen deze kalen-der van harte bij u aan. Er liggen intekenlijsten in de hal van de kerken. Ook kunt u telefonisch bestellen bij T. Kemmink, 614633 of H. de Vries, 618346.
Zondag 23 oktober: Collecte voor MCCP-
terug