Deeldoosjes Deeldoosjes
Zoals elk jaar kreeg u aan het begin van de 40 dagentijd een deeldoosje.
Een doosje om met kleine bedragen te sparen en zo iets van onze overvloed te delen met mensen in de armere gebieden.
In het verleden spaarden wij voor de voedsel-projecten van MWD in Bangladesh, en daarvoor in Ghana. Eind 2017 liep het project voor MWD in Bangladesh af. Andere kerken nemen het voor een aantal jaren over.
In 2018 heeft MWD geen specifieke projecten. Wij steunen wel met collectes de algemene doelen van Kerk in Actie. De opbrengst van de deeldoosjes van de afgelopen 40 dagentijd is bestemd voor Kerk in Actie voor het project Moeders in Oeganda: moeders krijgen scholing om zelfstandiger en mondiger te worden. Daar hebben het gezin en de hele maatschappij baat bij.
De deeldoosjes in PGD Delfzijl hebben totaal € 990,- opgeleverd. De trend is iets dalende, maar toch een mooi resultaat. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen.


Pinksterzendingscollecte 20 mei
Deze collectie is bestemd voor het versterken van de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh curch care programm ondersteunt de Baptis Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen, Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of hoe een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
 
Avondmaalcollecten
Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor het Werelddiaconaat; voorheen gingen deze collecten naar het toenmalige project.
Nu we geen project meer hebben, wil de MWD deze Avondmaalscollecten de rest van het jaar graag bestemmen voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
In de afgelopen 40 dagentijd is hier de opbrengst van de deeldoosjes ook naartoe gegaan.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen
meestal een
ondergeschik-
te positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.
terug