Cantatedienst in de Farmsumer Kerk Cantatedienst in de Farmsumer Kerk


 

De drie kerkhervormers Luther, Zwingli en Calvijn....een beeldengroep in de Farmsumer kerk.
 
Op zondagavond 26 maart a.s. wordt een Cantatedienst gehouden in de Farmsumer kerk.
Onder toeziend oog van Luther, Zwingli en Calvijn is een viering samengesteld met koor- en orgelmuziek uit de tijd van de Reformatie. Italie, Frankrijk, Duitsland en Engeland laten zich vertegenwoordigen in Giovanni da Palestrina, Claude Goudimel, Andreas Hammerschmidt en Henry Purcell, componisten die het woord in de muziek optimaal tot z'n recht laten komen.
Medewerkers zijn Jan Luth – organist, de koren van het Collegium Musicum Loppersum, Jelke Hamersma – dirigent. Ds. Ytse de Boer leidt de dienst.

terug