Kerstactie van de diaconie Kerstactie van de diaconie
Corona houdt ons allen nog steeds in de greep. Dit heeft ook gevolgen voor de Kerstviering ouderen 2020. Deze kan niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. Er is dit jaar geen gezamenlijke maaltijd en Kerstviering.
Omdat wij als diaconie hebben gemeend toch een alternatief te moeten bieden, zal er omstreeks de tijd dat anders de Kerstviering is, zo rond 18 december, een pakketje worden bezorgd bij allen die anders een uitnodiging voor de Kerstviering zouden ontvangen. De inhoud van dit pakketje blijft nog even een verrassing.
De diaconie
 
terug