Delfsail Delfsail
gezamenlijk presenteren in een tent, op of nabij het haventerrein.
In of bij deze tent kunnen de mensen een kop koffie drinken, en een praatje maken. In de tent zal christelijke lectuur te krijgen zijn voor belangstellenden. Zoals al eerder gemeld zamelen wij daarvoor gedichtenbundels enz. in.
In de hal van de kerk staat een doos met opschrift: Delfsailboekjes. Als u dit soort boekjes heeft, die u niet meer gebruikt, en DIE ER NOG NETJES UITZIEN, dan houden wij ons aanbevolen.
Op zaterdagmiddag 15 juni zijn er activiteiten voor kinderen. Op zondagmiddag zouden we graag met de 6 kerken een openluchtdienst houden. En daarvoor zoeken we nog zangers en zangeressen. (eind mei een paar keer oefenen)
Ook voor de activiteiten in en rond de tent zoeken wij nog gastvrouwen/heren.

Opgave bij Bob Flobbe (62 82 12) of
Eelkje de Vries (06 57 57 43 52)
 
terug