Delfsail Delfsail


Helaas het is alweer achter de rug. Delfsail. Lang naar uitgekeken en zo weer voorbij. Voor mij persoonlijk was het de eerste keer dat ik dit mooie evenement heb meegemaakt en ik heb ervan genoten. Van Sail-in, de middag op het water, de momenten in de ontmoetingstent en de Sail-outzangdienst op zondagmiddag.
De voorbereidingsgroep vanuit de gezamenlijke kerken was al vanaf eind vorig  jaar in touw met de voorbereidingen. Wat een werk is er verricht. Chapeau!!! Deels hebben we kunnen bogen op verkregen ervaring vanuit de vorige keren. Maar heel veel zaken moesten opnieuw bedacht worden.
Een kindermiddag voorbereid,  ingewikkelde roosters gemaakt, liederen ingeoefend en een zangdienst voorbereid.
Woensdag 12 juni was het zover dat de ontmoetingstent bij het waterpoortje opgebouwd en ingericht kon worden.  Donderdag is er eerst begonnen met een gebedsmoment en daarna gingen we van start.
Het weer nogal wisselvallig, maar misschien juist door de plotselinge plensbuien zijn er Delfsailgangers in onze tent gekomen om even te schuilen, die anders aan de tent voorbij zouden zijn gelopen.
Van verschillenden, die de tent gedurende de vier dagen hebben bemenst, hoorde ik positieve geluiden. Er zijn mooie ontmoetingen geweest, goede gesprekken tot laat in de avond. Veel animo voor de kindermiddag en dankbaarheid voor de schuilplek; de koffie, thee en het lekkers; het fijne gesprekje; de uitgereikte city-bijbel en andere beschikbare christelijke lectuur en….noem maar op! De Sail-outzangdienst, die in de ontmoetingstent was gepland is vanwege het weer in onze kerk gehouden. De mensen die er waren hebben het een fijne dienst gevonden.
Zelf heb ik het een fantastische ervaring gevonden om op zo brede oecumenische basis de aanwezigheid van de kerken tijdens Delfsail vorm te geven. Vanuit het verlangen en in de hoop dat het anderen moed en vertrouwen heeft gegeven. In het geloof dat God altijd met ons is, waar wij ook gaan.

Iedereen, die op welke manier dan ook heeft meegewerkt in of rond de ontmoetingstent en tijdens de dienst, heel hartelijk bedankt.

Namens de voorbereidingscommissie,
vanuit onze gemeente: Bob Flobbe en pastor Eelkje de Vries

 
terug