Diaconie – acceptgirokaartenactie Diaconie – acceptgirokaartenactie
Van oudsher heeft de diaconie de taak op zich genomen om te helpen in gevallen waar geen helper is. Nu de overheid zich steeds meer heeft teruggetrokken en vele zorgtaken heeft overgedragen aan gemeenten, is te verwachten dat hulpvragen aan de diaconie zullen toenemen. Deze veranderingen hebben geleid tot overleg en samenwerking tussen de diaconieën van de kerken in Delfzijl en omgeving en de gemeentelijke overheid (Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl). De diaconie zal waar nodig middelen en geld beschikbaar stellen om hieruit voortvloeiende diaconale taken te steunen.
Verder helpt de diaconie in bepaalde situaties mensen die door omstandigheden in geldnood zijn geraakt. Waar banken of gemeente niet meer kunnen helpen, fungeert de diaconie in dat soort gevallen als een extra vangnet. De diaconie kan hulp bieden in de vorm van het verstrekken van een lening of soms door het doen van een geldelijke ondersteuning. Ook het ondersteunen door middel van een mand vol boodschappen of hulp om de financiële problemen op te lossen kan tot de mogelijkheden behoren.
Ook biedt de diaconie hulp bij het organiseren van een vakantie voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”.
Naast bovenstaande hulp steunen we jaarlijks regionale goede doelen zoals:
 • Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl
 • Stichting Kerken Delfzijl in Actie (Kerstpakketten);
 • Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
 • Stichting hulp Tsjernobyl-kinderen Delfzijl.
  Ook betaalt de diaconie de kosten van de kerstmiddag voor oudere gemeenteleden.
  U ontvangt de eerste week van november een acceptgirokaart van de diaconie met het verzoek om een gift.
  De opbrengst van deze actie is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen. Uw bijdrage is daarom van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven steunen.
  Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage om dit werk te kunnen voortzetten?
 • U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62RABO0373736738 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl.
  Hebt u bij internetbankieren het bankrekeningnummer in uw adresboek staan, dan dient u deze te wijzigen.
   Wanneer u gebruikt maakt van de acceptgirokaart, dan is het nieuwe rekeningnummer hierop al vermeld.
  Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
  Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl
    
terug