Diensten in de Stille week Diensten in de Stille week


Witte donderdag         Kringviering heilig Avondmaal

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Exodus 12: vs.1 en 15-20 en Matteüs 26: 17-30
Jezus viert samen met zijn leerlingen het Pesachmaal. Bij deze maaltijd werd de uittocht uit Egypte herdacht. God verloste zijn volk uit onderdrukking en slavernij. Het werd een van de belangrijkste Joodse feesten. Tijdens de maaltijd zei Judas, die Jezus zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’  Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

Goede Vrijdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers:  ds. Marja de Jager, pastor Eelkje de Vries, dhr. Piet Lanting
Met medewerking van: Wilte Mulder – zang
Wij lezen het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes.
Dit wil een sobere dienst zijn, omringd door stilte, waarin wij door woorden, liederen en gebeden Jezus lijden en dood herdenken.

Stille Zaterdag
Aanvang: 20.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Deze avond valt het licht op de opstanding van Jezus Christus, onze Heer.
Vanuit het duister horen wij hoe God op de eerste scheppingsdag riep: Er zij licht!
Licht dat nooit dooft maar verlossing en bevrijding brengt. Daarom lezen we over de uittocht. God schept toekomst dwars door nacht en nevel heen. Met als hoogtepunt van zijn verlossend handelen: Jezus’ opstanding uit de dood! Deze blijde boodschap wat de wereld in het licht zet, wil gedeeld worden. Wij doen dit ook zélf door elkaar het licht, aangestoken aan de nieuwe paaskaars, door te geven. Waarna wij ervan getuigen met Christus op te willen staan door te gaan leven in Zijn Geest. We doen dit door onze doop te gedenken en te vernieuwen rondom het doopvont. De Paasmorgen straalt ons tegemoet!
                       
 
terug