Ds. Itse de Boer Ds. Itse de Boer
Zondag 31 december 2017.Op de laatste zondag in 2017 neemt Ds. Itse de Boer afscheid in de Kerk in Farmsum. Elf jaar lang is hij predikant in Delfzijl, wijk Zuid geweest. Op deze dag nemen we ook afscheid van de wijken Noord en Zuid.
Op 1 januari 2018 gaat de Protestantse Gemeente te Delfzijl verder als 1 kerk.
De kerk zit bijna vol gemeenteleden, genodigden en familie en vrienden van ds. de Boer.
Ds. Itse de Boer heeft in deze laatste dienst gekozen voor mooie liederen en gebeden. De lezing is uit Lucas 22: 22 - 40, met als thema: toewijding van Jezus in de tempel. Jeoroen Wichard leest het verhaal uit de Bijbel voor.
Organist Kees Steketee laat het orgel geweldig klinken en zijn vrouw Gera zingt als sopraan enkele liederen tijden de dienst. Op passende wijze wordt Ds. Itse de Boer toegesproken met mooie mooie woorden. Da. Dineke Ferwerda verwoordde de losmaking, Piet Lanting sprak namens wijk Zuid en Tjerk de Vries namens de Algemene kerkenraad. Da Wiebke Heeren verraste Ds. Itse de Boer met een leuk cadeau en lieve woorden.
Het was een warm afscheid in de mooie Farmsummer kerk.
We wensen Ds. Itse de Boer een goede en gezonde toekomst in Groningen toe
terug