Een Geloofsbelijdenis voor Pinksteren Een Geloofsbelijdenis voor Pinksteren

Hij was sterker dan de dood,
want Hij is opgestaan tot leven,
en Hij blijft voortleven onder ons,
zijn naam wordt niet uitgewist.

In Gods Geest geloven wij,
die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm,
en die ons in beweging zet.

Hij roept ons tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
hoop te bieden aan wie vertwijfeld zijn.

Gods Geest van liefde en kracht
die mensen samenbrengt in liefde,
geeft zijn gaven aan ieder mens,
om daarmee allen van dienst te zijn.

In de kerkgemeenschap geloven wij,
verbondenheid van mensen rond de Heer,
geroepen om zijn boodschap verder te dragen
en deze wereld van dienst te zijn.

In het leven geloven wij,
leven dat sterker is dan dood,
en dat wij niet verloren zullen gaan
want God bewaart ons in zijn hand.


 
terug