Een nieuw banknummer Een nieuw banknummer
De Banknummers van de Missionaire Werkgroep in Delfzijl zijn veranderd.
Dit was noodzakelijk om de AMBI status te behouden.
Zo is een gift aan zowel de zending als het werelddiaconaat aftrekbaar voor de belasting.

Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281
terug