Eten in Het Anker Eten in Het Anker
Eten in Het Anker


In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In het Anker zijn daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.00 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje.
Data: In 2019 zijn de data: 2 oktober, 6 november en 4 december. Voor 2020 zie kerkblad/zondagsbrief.
Plaats:  Het Anker
Kosten € 5,00 per persoon
Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de kerk of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail tjdevries@home.nl

 
terug