Evensong in de Farmsumer Kerk Evensong in de Farmsumer Kerk
Een Evensong is een kerkdienst in de late namiddag of het begin van de avond, wanneer de drukte van de dag overgaat in de rust van de avond. Een moment van bezinning voor ieder mens, kerklid of niet.
De Evensong vindt haar oorsprong in de Anglicaanse kerk en wordt in veel kerken in Engeland wekelijks en op sommige plaatsen dagelijks gehouden. Tegenwoordig vinden ook in Nederland in een toenemend aantal kerken Evensongs plaats.
Een Evensong is een kerkdienst van 45 minuten waarin het gezongen Woord centraal staat en die een liturgie met een vaste indeling kent.  Bij een Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij een lied (hymne) meezingen.
Capella Oecumenica zal Engelse koormuziek zingen van o.m. Bainton, Barnby, Britten, Gardiner en Stanford. Hoewel tijdens deze Evensong Engels zal worden gezongen en gesproken, is deze dienst voor kerkgangers die de taal niet machtig zijn toch goed te volgen omdat er in de orde van dienst vertalingen zijn opgenomen.
terug