Financiele Actie. Financiele Actie.
De diaconie probeert mensen/instanties te helpen die hulp nodig hebben, het maakt niet uit of de mensen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn. Soms verliest iemand de regie over zijn of haar bestaan bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. Een uitkering van de overheid is soms onvoldoende. De diaconie kan in bepaalde gevallen helpen.
Omdat de sociale voorzieningen bij de gemeenten steeds verder zijn uitgehold is samenwerking gezocht met de diaconieën van de kerken in Delfzijl en omgeving en de gemeentelijke overheid. Dit samenwerkings- verband, Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl, staat nu nog in de kinderschoenen.
De diaconie helpt in bepaalde situaties mensen die door omstandigheden in geldnood zijn geraakt. Waar banken of gemeente niet meer kunnen helpen, fungeert de diaconie in dat soort gevallen als een extra vangnet. De diaconie kan hulp bieden in de vorm van het verstrekken van een lening of soms door het doen van een geldelijke ondersteuning. Ook het ondersteunen door middel van een mand vol boodschappen of hulp om de financiële problemen op te lossen kan tot de mogelijkheden behoren. 
Ook biedt de diaconie hulp bij het organiseren van een vakantieweek en vervoer er naar toe voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook betaalt de diaconie de kosten van de paasdienst en kerstmiddag voor oudere gemeenteleden.
Daarnaast richt onze financiële ondersteuning zich op “diaconie ver weg” zoals
  • Kerk in Actie (diverse projecten)
  • Noodhulp zoals Cycloon Idai en opvang vluchtelingen.
en “diaconie dichtbij” zoals
  • Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl 
  • Stichting Kerken Delfzijl in Actie (Kerstpakketten)
  • Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum
  • Stichting hulp Tsjernobylkinderen Delfzijl.
De opbrengst van deze actie, dus uw bijdrage, is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen. Uw bijdrage is daarom van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven steunen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL62 RABO 0373736738 ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Hebt u bij internetbankieren bovenvermeld bankrekeningnummer in uw adresboek van de bank staan?
Zo niet dan dient u deze te wijzigen!
Door uw hulp kunnen wij ons werk blijven doen. Daarom zijn wij ontzettend dankbaar voor uw steun.
De diaconie

 
terug