Gedachtenisdienst in de Kruiskerk Gedachtenisdienst in de Kruiskerk
Gedachteniszondag in de Kruiskerk waarin de namen werden genoemd van de gemeenteleden die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen.
Het thema van de dienst is "Alles wordt nieuw". Ds. Marja de Jager en dhr. Piet Lanting gaan voor in deze dienst. Organist Pieter Pilon verzorgde de muzikale begeleiding. Trienke Flobbe had in een liturgische schikking de kruisjes waar de namen van de gestorven gemeenteleden opstaan in een cirkel opgehangen aan het doopvont en op de avondmaalstafel kwamen de brandende kaarsen te staan. Voor ieder ontvallen gemeentelid werd een kaars aan de Paaskaars ontstoken. 
Samen gebeden zeggen, samen mooie liederen zingen, en dit jaar konden alle gemeenteleden die het willen een kaars voor een geliefde aansteken.
Eeen waardevol moment in de dienst.
De dienst wordt afgesloten met de woorden:
Zending  - voor wie verder gaan –
Ik leg Gods NAAM op jou,
ga jij Zijn weg
en Hij zal bij je zijn.
Ga met Hem mee
en ken Hem als een vriend
die jou omarmt,
terechtwijst en weer thuisbrengt.
Licht is Zijn aanblik,
licht ook in jouw ogen,
Hij ziet je aan.
Zijn Naam reikt vrede,
die groeien zal
in jouw handen.
Hem deel ik met jou,
Want Hij heeft mij gedragen
tot hiertoe.
Bij hem mag je komen
als geroepen
en nooit genadeloos
hoef jij te leven.
Laat de adem van Zijn liefde
Jou met je beminden
samenvatten
in Zijn handen.
Want daarin
worden wij bewaard
totdat wij zullen ingaan
in Zijn feest.


 
terug