Gemeenteberaad verplaatst naar 13 december om 14.00 uur. Gemeenteberaad verplaatst naar 13 december om 14.00 uur.
Het moderamen heeft besloten  om het Gemeenteberaad nu te houden om maandag 13 december aanstaande om 14.00 uur
Dit is te volgen via Kerkdienstgemist.nl
Aan de orde zullen komen: verantwoording van tot nu toe genomen coronamaatregelen, begrotingen van College Diakenen en College Kerkrentmeesters, nieuw op te stellen Beleidsplan, Vacatures Kerkenraad.
Mocht u op dit moment al vragen hebben aan de Kerkenraad, dan kunt u die indienen bij de scriba, mevr. M. Kombrink-Pot, tel. 627894 of per mail scriba@pgdelfijl.nl
Het gemeenteberaad is ook op een later tijdstip terug te zien.
terug