Uitstel Gemeenteberaad. Uitstel Gemeenteberaad.
Hoe kunnen we verantwoord ook meer van de kerk in beeld brengen dan tot nu toe. U begrijpt dat we slechts met een beperkt aantal mensen (op dit moment max. 30) aanwezig kunnen zijn. Daarom zal het gemeente beraad ook te volgen zijn via kerkdienstgemist.nl. Om aanwezig te kunnen zijn op het gemeenteberaad dient u zich aanmelden bij Tjerk de Vries (mail: tjdevries@home.nl of tel. 61 83 46). Ook stellen wij u in de gelegenheid om vooraf schriftelijk vragen of opmerkingen in te dienen bij de scriba (mail: scriba@pgdelfzijl.nl) of in een gesloten envelop op het KIB. Voor een agenda en bijbehorende stukken verwijzen wij u naar de zondagsbrief in de komende periode en de website van onze gemeente: www.pgdelfzijl.nl 
terug