Gemeenteberaad 25 januari 2021 Gemeenteberaad 25 januari 2021
In het bericht “Vanuit de Kerkenraad” hebt u de aankondiging gelezen voor een Gemeenteberaad op 25 januari. Op dit moment (21 december) weten we nog niet op welke wijze we dit kunnen houden. Mogen er bijvoorbeeld weer gemeenteleden aanwezig zijn en hoeveel. Gelukkig is het wel mogelijk dat u via kerkdienstgemist.nl kunt meekijken. Discussiëren zal lastiger worden, hoewel daar waarschijnlijk wel mogelijkheden voor zijn.
Het ligt in de bedoeling dat u samen met het materiaal van Kerkbalans ook de stukken ontvangt voor het gemeenteberaad. Dit zullen onder meer zijn de Begrotingen 2021 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Daarnaast een financieel overzicht van de verbouwing. Ook is er voornemen van het College van Kerkrentmeesters om de kerk van Uitwierde over te dragen aan de Stichting Groninger Kerken. Door de Kerkenraad is ook een protocol opgesteld over de beleid van de Privacy (AVG). Dit zal in grote lijnen worden toegelicht.
In de loop van januari zal duidelijk worden of het beraad kan worden gehouden. Wij houden u op de hoogte via de zondagsbrief en de website.
 
terug