Gemeenteberaad uitgesteld Gemeenteberaad uitgesteld
Het ligt in de bedoeling dat u samen met het materiaal van Kerkbalans ook de stukken ontvangt voor het gemeenteberaad. Dit zullen onder meer zijn de Begrotingen 2021 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Daarnaast een financieel overzicht van de verbouwing. Ook is er voornemen van het College van Kerkrentmeesters om de kerk van Uitwierde over te dragen aan de Stichting Groninger Kerken. Door de Kerkenraad is ook een protocol opgesteld over de beleid van de Privacy (AVG). Dit zal in grote lijnen worden toegelicht.
In de loop van januari zal duidelijk worden of het beraad kan worden gehouden. Wij houden u op de hoogte via de zondagsbrief en de website.
 
terug