Gemeentekoor voor de Kerst. Gemeentekoor voor de Kerst.
Ook met Kerst willen we weer met een gemeentekoor meewerken aan de dienst.
We oefenen vanaf zondag 27 november na de dienst.
Zingt u mee !!!
Opgave bij Tjerk de Vries (tjdevries@home.nl)
terug