Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD
Gespreksgroep in de VEERTIGDAGENTIJD
Thema: God met ons
Over de betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu
In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen willen we met elkaar nadenken over de betekenis van het kruis en de opstanding van Christus. Deze vormen het hart van het christelijk geloof. Maar wat zeggen ze ons voor deze tijd en voor ons eigen leven? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. 
 

Thema: God met ons
Op de 1e avond staat het kruis centraal in verschillende betekenissen. Als teken van Gods liefde en vrijheid, als teken van Gods vergeving en in de betekenis van overwinning.
De 2e avond stelt het offer centraal. Zowel in het oude testament als in het nieuwe testament wordt over het offer gesproken. Wat zegt ons dit? We horen ook over het offer als teken van gehoorzaamheid.
De 3e avond gaat over de opstanding van Christus – toen.
En op de 4e avond vertalen wij de betekenis van de opstanding naar het nu.
Het eerste deel van de bijeenkomst is steeds informatief. We lezen teksten en u krijgt er uitleg bij.
Na de pauze gaan we erover met elkaar in gesprek.
Ter voorbereiding kunt u het boek: ‘God met ons’ van Rowan Williams aanschaffen (Berne Media Uitgeverij) aanschaffen.
  Begeleiding: ds. Marja de Jager
 Plaats:                  Het Anker
 Data:                    26 februari;  11 maart; 25 maart; 1 april 2020  
 Tijd:            14.00 – 16.00 uur
 Opgave:       Vóór 1 februari 2020 via dejagerm@home.nl 
terug