ZING JE MEE? ZING JE MEE?


Zangavonden met bekende en nieuwe liederen uit het Liedboek

In ons liedboek is een schat aan liederen beschikbaar.
In totaal ongeveer 1400 liederen.
Deze grote keuze aan liederen omvat ook een lange periode
uit de ontwikkeling van het kerklied.
Van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Bekende maar ook (nog) onbekende teksten en/of melodieën. Vanaf de invoering in 2013 hebben we in Delfzijl zo’n 94 keer een lied van de maand gehad.

Ook in het komende seizoen willen we weer een tweetal zangavonden houden, waarin we naast al bekende liederen ook een aantal
nieuwe liederen instuderen.
Ook zal achtergrondinformatie over de liederen worden gegeven.

Op zondag 11 december 2022 zingen we het Nieuwe Kerkelijke jaar in. De tweede avond is op zondag 23 april 2023.
Aanvang is 19.00 uur in de Kruiskerk.
De avond staat onder leiding van Tjerk de Vries.

Data: 27 november 2022 en 23 april 2023
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Kruiskerk
terug