Gesprekskring 'Uw koninkrijk kome' Gesprekskring 'Uw koninkrijk kome'
De eerste gesprekskring die ik leid, is op dinsdag 5 oktober van 14.00-16.00 uur in het Anker. Het thema is ‘Uw Koninkrijk kome’ en past bij het jaarthema van de PKN  Van U is de toekomst. Zie voor verdere informatie het activiteitenboekje.
Doe je mee?
Dan wel graag even opgeven:
dejagerm@home.nl of 06-55 92 04 72
 
terug