Gezamenlijke kinderviering PGDelfzijl Gezamenlijke kinderviering PGDelfzijl

Op zondag 29 januari hebben wij onze eerste gezamenlijke kinderviering gehad. Wij zijn de kinderen van de wijken Noord en Zuid met natuurlijk de leiding. Begin januari hebben we persoonlijke uitnodigingen rondgestuurd naar de doelgroep. En op deze zondagmorgen mochten we 16 kinderen begroeten. Het thema van deze viering was “ontmoeten”. Marjan heette bij binnenkomst iedereen met een handdruk van harte welkom. Er lagen gekleurde handjes. Ieder kind kon op een handje zelf zijn naam schrijven. Aletta had voor een mooi groot schilderij gezorgd. Daar gaan we later onze handjes opplakken.

Daarna gingen we in een grote kring zitten. Vervolgens vertelde Emma waarom we nu bij elkaar zitten in deze aparte ruimte. Toen heeft ze uitgelegd wat er allemaal op tafel ligt. Onze viertafel. Een kaars, een schaal voor collectegeld en natuurlijk de Bijbel.

Martijn heeft de kaars voor ons aangestoken. Fenny heeft Kaars, jij mag branden voorgelezen en daarna hebben we dit lied met z'n allen gezongen.

Ons thema voor deze viering was Ontmoeten. We hebben in spelvorm elkaar ontmoet. Elkaar een hand gegeven, onze namen genoemd, verteld welke sport we beoefenen. En nog veel meer. God ontmoet immers ook de mensen en hij kent de mensen. Zoals wij elkaar ook leren kennen door elkaar te ontmoeten.

Toen was de tijd aangebroken om met elkaar te delen. Fenny vertelde niet alleen over het project welke door de Missionaire Raad gedeeld wordt, maar liet ook mooie foto’s zien waardoor het project voor de kinderen echt zichtbaar werd. Het project in Ghana, om meisjes die op straat leven, een huis te geven, onderwijs en een vak laten leren, zoals naaister, kapster of bakker. Toen gingen 2 kinderen met de mandjes rond om te collecteren. Daarna hebben we het lied gezongen “Zitten of opstaan”, we gingen in de kring staan, en zongen dit lied met de bijbehorende bewegingen.

Daarna heeft Emma ons het verhaal verteld over Zacheus, de tollenaar. Een verhaal dat draait om de ontmoeting tussen Jezus en Zacheus.

Na het verhaal zijn we begonnen met de verwerking. We werden in twee groepen verdeeld. De jongere kinderen gingen schilderen op kleine panelen en de oudere kinderen gingen met ons grote bord aan de slag. Het bord is versiert aan de buitenrand met oren en monden en we hebben een spoor van voeten gemaakt. En daarom heen zijn de handjes met onze namen geplakt.

En toen schrik .… de volwassenenviering was al afgelopen en wij waren nog niet klaar. Toen maar weer snel  in de kring. Emma heeft onze viering afgesloten.

En na een kleine traktatie bij de uitgang gingen we allemaal weer naar ons eigen huis. Graag zien we elkaar weer bij de volgende gezamenlijke kinderviering op 22 april 2012 in de Ark, wijk Noord. 9.30-10.30 uur. We hopen dat we dan nog meer kinderen mogen begroeten en mogen ontmoeten.

Bekijk hier de foto's van de eerste gezamenlijke kinderviering.

De gezamenlijke leiding van de Kindernevendienst Protestantse Gemeente Delfzijl

terug