Heringebruikname Farmsumer Kerk Heringebruikname Farmsumer Kerk
Het programma van de heringebruikname ziet er als volgt uit :

Op vrijdagmiddag 16 september wordt de kerk officieel opnieuw in gebruik genomen voor genodigden.

Op zaterdag 17 september houden we een open dag van 10.00 uur tot 16.00 uur, waarbij iedereen van harte welkom is.Gedurende die dag zal telkens op het hele uur het Lohman orgel worden bespeeld door de organisten van de Protestantse Gemeente Delfzijl, aangevuld met enkele solisten. Het Groninger Museum geeft ons een aantal interessante voorwerpen in bruikleen, waaronder een tafel van de familie Rengers, afkomstig uit de voormalige Rengersborg / Ripperdaborg en een rouwbord van Lammert Schotto Rengers, heer van Farmsum, en zijn vrouw Ambrosia Elisabeth Bentinck, beide overleden in 1779 en uit het Fries Museum krijgen we een kerkenkist en een wapenbord. In vitrines worden voorwerpen tentoongesteld, die tijdens de restauratie in de kerk zijn gevonden en op dit moment opgeslagen liggen in een depot te Nuis. Tijdens de restauratie periode is een interessante video gemaakt, die vertoond zal worden. Op zaterdagavond wordt een orgelconcert gegeven door Pieter Pilon. Aanvang : 20.00 uur.
Pieter Pilon heeft tijdens dit eerste concert na jaren, een prachtig programma met werken van Felix Mendelssohn Bartholy, Johann Sebastiaan Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Sigfrid Karg-Elert en César Franck.

Op zondag 18 september willen we alle gemeenteleden van de PGD uitnodigen voor een feestelijke viering in de Farmsumer Kerk. De dienst begint om 9.30 uur en er wordt medewerking verleend door het fluit ensemble van het IVAK. Deze zondag is het eveneens Startzondag. Mevrouw Ham uit Winsum heeft voor de Farmsumer Kerk nieuwe antependia geweven, die tijdens de dienst 'in gebruik' zullen worden genomen.

 
terug