Herinrichtig Kruiskerk Herinrichtig Kruiskerk
Zoals u ongetwijfeld weet zijn we begonnen met de herinrichting van de kerkzaal.
Over de vorderingen van de verbouw is afgesproken dat we proberen om wekelijks iets in de zondags brief te melden en in het kerkblad. Ook op de website zal de informatie komen  met foto’s. Daarnaast kan iedereen een kijkje komen nemen. We stellen voor om hiertoe elke vrijdag vanaf 16.00 tot 17.00 uur de kerkdeur geopend te hebben. Een lid van de bouwcommissie zal dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.
Zeer tevreden zijn we over de gang van zaken tot nu toe en van de opgave van het groot aantal vrijwilligers.
De bouwcommissie Dirk Doornbos (projectleider), Douwe Feenstra, 
Kees Oosterveld en Elibert Schollema.
Dit is een kleine weergave van het verslag.
Het hele verslag leest u bij 'kerkrentmeesters'.
 
terug