Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk
De achterwand van het voormalige podium, de wand in de stilteruimte en de aandachtwand  zijn deze week voorzien van een akoestische coating in kleur. Deze wanden moeten, met het geperforeerde plafond gedeelte ervoor zorgen dat de akoestiek hetzelfde blijft als voordat de herinrichting begon.
Het schilderwerk van de kerkzaal is helemaal klaar, de schilders zijn nog druk bezig met de voorportalen.
De voormalige consistoriekamer waar het KIB in komt wordt door vrijwilligers voorzien van twee bureaus die gemaakt zijn uit de voormalige grote kerkraadstafel.
Als de portalen afgewerkt zijn wordt ook deze ruimte geschilderd.
In de tuin aan de voorkant is ook druk gewerkt, vrijwilligers hebben de beide hagen naar de voormalige hoofdtoegang weggehaald en een deel verplaatst (op hoop van zegen dat de oude hagen het halen) zodat de haag rondom de tuin aansluit. Ook zijn de stobben uitgegraven met een mini kraantje zodat er plaats gemaakt kan worden voor een nieuwe inrichting met gras.

Om u over de afgelopen weken weer bij te praten volgt hieronder een overzicht van de werkzaamheden tot 22 maart. 
De aannemer is in grote lijnen klaar met zijn werkzaamheden, voor de resterende kleine klusjes is er een timmerman op afroep beschikbaar.
Bij de minder validen toegang aan de pastoriekant is nog een leuning aan de kerkmuur bevestigd. De stukadoors hebben de ronde gedenkplek gestuukt en de schilders hebben gesausd met de mooie warme mais gele kleur die Pim van Dijk aanbevolen heeft voor de binnenkant.
Ook hebben ze de stilteruimte en aandachtwand gestuukt.    
Het plafond boven de galerij is klaar en daar zijn vrijwilligers begonnen met de schoonmaak van de galerij. De vloer en banken zijn door de werkzaamheden van de aannemer en schilder behoorlijk vies geworden.
Op het orgelbalkon is een vaste steiger gebouwd waarop de schilders nu ook dit plafond sausen. De komende weken gaan de schilders de plinten van de kerkzaal en de muren van de stilteruimte nog in de juiste kleuren sausen evenals de voorportalen en de aandacht wand die aan de achterkant ook de mooie mais gele kleur krijgt.
De straattegels buiten aan de voorkant zijn inmiddels verwijderd. De stoep wordt niet weggehaald en de voegen die nog aanwezig waren zijn verwijderd en zijn opnieuw gevoegd.
De buitenzijde van de oude voordeur moet nog een tweede keer gestuukt worden.
Het aanleggen van de vloerverwarming gaat voortvarend, de verwachting is dat in week 12 de isolatie met de waterslangen gereed is. De monteurs leggen een zogenaamd droogbouwsysteem aan, dat wil zeggen dat de verwarmingsbuizen in isolatie liggen en afgewerkt worden met gipsvezel versterkte platen. Hiervoor wordt geen cement en of vloeibaar gips gebruikt. Dit systeem voorkomt veel vocht die alsnog verdampt moet worden in de kerk.
In week 13 worden de boven platen (gipsvezelplaten) verlijmd over de isolatie platen.
In de kelder zijn de nieuwe ketels geplaatsten en gedeeltelijk in gebruik genomen zodat de consistoriekamer en het achterste gedeelte van het Anker weer verwarmd kunnen worden.
De 5 warmte verdelers zijn geplaatst en aangesloten op de leidingen onder de kerkvloer.
De luchtbehandeling kast is maandag 16 maart aangevoerd en geplaatst en inmiddels waterzijdig al aangesloten door monteurs van o.a. Westerdijk. De komende weken wordt de lucht behandelingskast aangesloten via kanalen op de buitenlucht roosters.
Douwe Feenstra is begonnen om alle leidingen, die door vrijwilligers zijn aangelegd onder de vloer, in de meterkast te rangschikken en aan te sluiten.
Een kleine tegenslag was er te verwerken toen bleek dat de aangevoerde glazen pui tussen het stiltecentrum en de kerkzaal door de fabriek in een verkeerde kleur gemoffeld is. De pui wordt opnieuw gemaakt en de kosten zijn voor de fabriek. De verwachting is dat de pui eind april opnieuw geleverd kan worden.
De vrijwilligers hebben de kerkvloer schoongemaakt en opgeruimd om de montage van de vloerverwarming mogelijk te maken. Ook zijn door de vrijwilligers de bekabeling voor geluid, beeld en netwerk nagenoeg afgerond in de kerkzaal. Op de zolder van de kerk zijn nog wat werkzaamheden verricht in verband met de verlichting.
De werkgroep Stiltecentrum is bij elkaar geweest om te overleggen over de inrichting van dit gedeelte van de kerk. Kleuren van de wanden, stoelen en nog meer kwamen aan de orde.
De werkgroepen stiltecentrum, gedenkplek en glas zijn na een gezamenlijk overleg op een oriënterend bezoek geweest voor het glazen roosvenster en de gedenkplek.
Na nog een bijeenkomst hebben zij hun bevindingen aan de kerkrentmeesters voorgelegd.

          
terug