Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk
Schildersbedrijf Bagnay moet nog een paar oplevering puntjes in de kerk bijwerken en dat geldt ook voor aanmemer  Henckel.
De verwachting is dat dit volgende week gebeurt en dat geldt ook voor de firma Schaapsound die nog wat zaken moet aanpassen op het gebied van beeld en geluid.
Ook op het gebied van elektra moeten nog wat touwtjes aan elkaar worden geknoopt.
Het kunstwerk bij het roosvenster (voormalige hoofdingang) moet nog geplaatst worden.
Het orgel wordt nog gestemd en dan wordt de kerk weer voorzien van de stoelen, preekstoel, doopvont en overige meubilair.

Met bovengenoemde is de herinrichting van de Kruiskerk nagenoeg voltooid en is dit mijn laatste bijdrage voor de Zondagsbrief.
Uit de vele positieve reacties en de bijdrages van gemeenteleden over de herinrichting in de Zondagsbrief maken we op dat de herinrichting zeer geslaagd is.
Rest mij nog om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens de herinrichting, een telefoontje of mailtje was al voldoende om veel mensen op de stoep van de kerk te krijgen.
Zonder anderen te kort te doen wil ik toch Karel Berends en Rienk Krist extra bedanken voor hun tomeloze inzet. Ik noemde ze in mijn stukjes vaak "de vaste vrijwilligers", ze waren er altijd en dat geldt uiteraard ook voor de leden van de bouwcommissie Kees Oosterveld, Douwe Feenstra en Elibert Schollema.
Namens de bouwcommissie,
Dirk Doornbos.
Hier wil ik als “vertaalster” van Dirk zijn bouwkundige stukjes nog opmerken dat onder zijn leiding dit alles zeer goed verlopen is en hem dan ook van harte bedanken voor zijn inzet al deze maanden. Ook de gemeenteleden die de moeite genomen hebben hun impressie op de voortgang van de herinrichting op te schrijven hartelijk bedankt! 
Trudy Kemmink
 
terug