Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk
De kussens in de gedenkhoek zijn nog niet klaar en zo blijven nog wel wat puntjes over.
De schoonmaak is door veel vrijwilligers gedaan zowel in de kerk als in de andere ruimtes.
De rode stoelen zijn van nieuwe doppen voorzien en schoongemaakt net als de houten stoelen van de Ark dus 500 stoelen samen!
De inrichting is al een eind gevorderd.
Een over zicht van de laatste werkzaamheden vanaf 20 april
De glazen wand die het gedeelte van de kerk en stiltecentrum scheidt is begin mei geplaatst, daar valt het licht van de vier glas-en-lood ramen en het roosvenster mooi doorheen de kerkzaal in.
Het glas-en-lood raam in de uitsparing van de gedenkhoek is geplaatst door de glas kunstenaars Dhr. Hein v. d. Water en Mevr. Jacobine von Domming van atelier SiO² in Groningen.

Aan het roosvenster in het boogdeur paneel (de voormalige voordeur) wordt nog gewerkt, aan de buitenkant is het paneel voor de tweede keer gestuukt en krijgt nog een ander kleur, licht groen, deze kleur zit ook aan de binnenkant.
Nieuw gras is ingezaaid in de tuin aan de voorkant van de kerk.
De beide toiletten in het voorportaal van het nieuwe KIB (voormalige consistorie) zijn
vervangen door nieuw sanitair en de vloer is opnieuw betegeld.
De schilders van Bagnay hebben daar en in het voorportaal zowel als in de KIB-ruimte nog de laatste verf beurt gegeven. Zij hebben ook de glas in lood ramen op de begane grond van de kerkzaal hersteld, twee ramen waren kapot en een aantal ramen zakten wat onderuit,
dit is ook verholpen.
In het KIB zijn tegels geplaatst boven het keukenblok en de inrichting is deels voltooid maar er kan nog niet verhuisd worden. Dit heeft onder andere te maken met de internetaansluiting (schaapsound). Het alarmsysteem is ook aangepast aan de nieuwe situatie, dus ook de ingang naar het KIB wordt beveiligd.
De Firma Wagemans wooninrichting uit Delfzijl heeft de pvc-vloer heeft gelegd in de kerkzaal, stiltecentrum, KIB en de halletjes. Nadat de vloer is schoongemaakt door vrijwilligers is de vloer voorzien van een matte finish die de vloer mooier maakt en beter schoon laat maken.
Vele vrijwilligers hebben meegeholpen om de kerk en de andere ruimten op en top schoon te maken en dat is goed gelukt.
De Firma Schaap-sound heeft de luidsprekers opgehangen en de laatste installatie van beeld en geluid, die aan twee grote stalen beugels hangt.  Deze grote led schermen zijn 191 cm breed en 110 cm hoog. Daarvoor is door een vrijwilliger een heuse staalconstructie in elkaar gelast die het mogelijk moet maken dat de schermen vanuit elke positie in de kerkzaal goed te zien zijn. De beide constructies zijn elk met 12 chemische ankers aan de muur bevestigd (dit is een tweecomponenten vloeistof die met een kitspuit in een boorgat in de muur gespoten wordt en die versteend samen met de bevestiging) en met behulp van een mechanische lift naar boven getakeld en vastgemaakt door het vast vrijwilligers team.
Twee camera's zijn ook geplaatst om kerk TV mogelijk te maken.
De stoelen en preekstoel, doopvont, avondmaaltafel en ander kerkmeubilair zijn teruggeplaatst in de kerkzaal. Het geluid met het meubilair in de kerkzaal kan nu nog fijner ingeregeld worden door firma Schaap-sound.
Vrijwilligers hebben de aansluitingen van de verlichting boven het plafond en de 24 lampen opgehangen Deze lampen zijn opgehangen aan een speciaal ingevoerde staaldraad in het snoer. Dit alles onder supervisie van Douwe Feenstra.
Boven het plafond, in de kap, is ook een bevestigingsconstructie gemaakt met een takel om het nieuwe cirkelvormige armatuur met hanglampen boven de gedenkhoek te hangen.
 (de zogenaamde “benen” die voorheen ook in de kerk hingen voor de herinrichting)
De Lucht Behandelings Kast in de kelder draait al enige tijd, de buitenlucht wordt voorverwarmd en via verdringingszuilen de kerk ingeblazen en via roosters in de vloer afgezogen door de kruipruimte en door de LBK weer naar buiten afgevoerd.
Firma Westerdijk heeft de werkzaamheden van de vloerverwarming en luchtbehandeling afgerond.
De temperatuur en hoeveelheid ventilatie stuurde Westerdijk nog aan via hun laptop op afstand. Dit programma is nu overgezet op de laptop van de beheerder en op de laptop van de kerk.
De nieuwe voorste mindervaliden ingang bij de parkeerplaats is met een muurtje gemetseld en ook de bestrating aangepast. De beide ingangen aan de zijde van de parkeerplaats zijn dan ook naar het KIB  voor minder validen beter bereikbaar.
Met bovengenoemde is de herinrichting van de Kruiskerk nagenoeg voltooid en is dit de laatste bijdrage over de herinrichting.
Uit de vele positieve reacties en de bijdrages van gemeenteleden over de herinrichting in de zondagsbrief maken we op dat de herinrichting zeer geslaagd is.
Rest mij nog om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens de herinrichting, een telefoontje of mailtje was al voldoende om veel mensen op de stoep van de kerk te krijgen.
Zonder anderen te kort te doen wil ik toch Karel Berends en Rienk Krist extra bedanken voor hun tomeloze inzet. Ik noemde ze in mijn stukjes vaak "de vaste vrijwilligers", ze waren er altijd en dat geldt uiteraard ook voor de leden van de bouwcommissie Kees Oosterveld, Douwe Feenstra en Elibert Schollema.
Dirk Doornbos
Hier wil ik als “vertaalster” van Dirk zijn bouwkundige stukjes nog opmerken dat onder zijn leiding dit alles zeer goed verlopen is en hem dan ook van harte bedanken voor zijn inzet al deze maanden. Ook de gemeenteleden die de moeite genomen hebben hun impressie op de voortgang van de herinrichting op te schrijven hartelijk bedankt!
Trudy Kemmink
Namens de bouwcommissie,
Dirk Doornbos (projectleider), Douwe Feenstra,
Kees Oosterveld en Elibert Schollema.
Rienk Krist (kerkrentmeester)
 
terug