Hervormingsdag Hervormingsdag
In de Farmsumer Kerk zijn ze prominent aanwezig :
 “ onze drie jongens “, de drie Kerkhervormers, van links naar rechts Zwingli, Luther en Calvijn.
In ons Liedboek “ Zingen en bidden in huis en kerk “ staan dertien Lutherliederen.
Eén van de bekendste daarvan is Lied 898 : “ Een vaste burcht is onze God “. René van Loenen heeft het zo verwoord :

God is een toevlucht in de nacht,
een rotsvast onderkomen,
waar hij ons als een vader wacht,
waar trouw en liefde wonen.
Al wordt het belaagd
door vlammen van haat,
door leugens en smaad,
gekonkel en verraad,
de liefde zal niet wijken.


(Bert Veentjer)
terug