Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten
Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en de daaruit voortvloeiende  maatregelen heeft het moderamen van de Kerkenraad zich beraden of dit ook gevolgen heeft voor onze gemeente.
 
Wij zijn van mening dat in het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid de kerkdiensten vanaf nu wel online uit te voeren, maar daarbij geen gemeenteleden meer toe te laten.
Hoewel de richtlijnen voor kerken niet zijn gewijzigd, zijn wij van mening in de huidige situatie dat dit het beste is.
 
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
 In januari, bij de volgende persconferentie, of eerder als daar aanleiding toe is, zullen we opnieuw een besluit nemen.
 
terug