Het stoelenplan: wat vindt ú ervan? Het stoelenplan: wat vindt ú ervan?
Bij de verbouwing van de Kruiskerk is er door de architect, Pim van Dijk, in samenspraak met de werkgroep van gemeenteleden een stoelenplan bedacht. Dat was in 2019. Mogelijk herinnert u zich de opstelling nog wel, vergelijkbaar met die in het Engelse parlement, waarbij de stoelen tegenover elkaar zijn geplaatst (zie afbeelding plattegrond). Een groep gemeenteleden heeft daar destijds bezwaar tegen aangetekend, omdat de stoelen niet gericht zijn naar het liturgisch centrum en je in een ongemakkelijke houding moet gaan zitten om de voorganger goed te kunnen zien. De kerkenraad maakte toen de afspraak om deze opstelling ( die we stoelenplan 1 zullen noemen) een aantal keren uit te proberen en om daarna te horen wat de gemeente hiervan vindt. En toen kwam, in maart 2020, corona en kwam er van deze afspraak niets terecht.  We hebben daarna, toen de beperkende maatregelen werden verruimd, de stoelen steeds in een opstelling geplaatst, gericht op het liturgisch centrum. Eerst met een beperkt aantal stoelen, met veel ruimte ertussen, omdat we met slechts met een beperkt aantal gemeenteleden bijeen konden komen. En later met steeds meer stoelen tot aan nu, waarbij de stoelen in rijen vlak naast elkaar staan en gericht zijn op het liturgisch centrum (dit noemen we even stoelenplan 2). Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden op verschillende momenten ervaring opgedaan met een andere opstelling: denkt u eens terug aan de viering van het Heilig Avondmaal in de kring op Witte Donderdag, de viering op Stille Zaterdag en het gemeenteberaad na de viering op 24 april jl. Van veel gemeenteleden kregen we positieve reacties op deze variaties in de stoelopstelling. Wat dat betreft biedt onze vernieuwde kerkzaal hele goede mogelijkheden, die we in de toekomst ook zeker zullen blijven benutten.  Omdat de kerkenraad de afspraak over het horen van de gemeente wat betreft het stoelenplan nog niet kon nakomen, bleef het een onderwerp op de agenda van de kerkenraad. Nu we al een aantal maanden zonder beperkingen naar de kerk kunnen, vindt de kerkenraad dat het tijd wordt de afspraak met de gemeente alsnog na te komen en om u te vragen welke stoelopstelling uw voorkeur heeft. Heeft stoelenplan 1 (stoelen tegenover elkaar geplaatst) uw voorkeur of stoelenplan 2 (stoelen gericht op het liturgisch centrum)? U kunt uw voorkeur kenbaar maken op twee verschillende manieren:
  1. u geeft uw voorkeur door aan onze scriba: e-mail: scriba@pgdelfzijl.nl of 0596-627894;
  2. u geeft uw voorkeur door via een briefje in de collectezak na de dienst van zondag 3 juli a.s. Uw naam erop mag, maar hoeft niet.
De uiterste datum waarop u kunt reageren is zaterdag 9 juli a.s. Na de uitkomst van deze peiling zal de kerkenraad op de eerstvolgende vergadering in september een definitief besluit nemen over de standaard stoelopstelling. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk, voorzitter
 
terug