Het Zeemanshuis vraagt vrijwilligers Het Zeemanshuis vraagt vrijwilligers
Zeemanshuis Eemshaven heeft vrijwilligers nodig!
Het Zeemanshuis in de Eemshaven is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en is al ruim 15 jaar een gastvrij onderkomen voor zeevarenden en truckers uit alle werelddelen.
Hiervoor zijn we 7 dagen per week geopend van 19.00 – 22.00 uur, uitgezonderd de zondag, dan van 19.00 tot 21.00 uur.
Het huis wordt gerund door een 40-tal vrijwilligers, zowel voor de barbediening als voor het bestuur.
We hebben een pastor parttime in dienst voor 2 dagen, voor het bezoeken van schepen en het houden van pastorale en of sociale gesprekken en dienstverlening.
De inkomsten komen uit sponsoring van veelal scheepvaart gerelateerde bedrijven, overheid, giften van kerken en particulieren en door baromzet.
In 2016 hebben we o.a. een nieuwe bus kunnen aanschaffen, dankzij een groot sponsorbedrag van de International Transportworkers Federaties (ITF). Het overig bedrag is uit eigen middelen bekostigd.
De bus wordt gebruikt om op verzoek de zeelieden van de schepen te halen en te brengen, de dienstdoende vrijwilligers (normaal 2 op de avond) bemensen, eventueel om beurten, de bus.
Om het vrijwilligers team op peil te houden hebben we regelmatig aanwas van nieuwe (bar-) vrijwilligers nodig. Door natuurlijk verloop en uitreden door persoonlijke omstandigheden, is er af en toe enige verschuiving bij de vrijwilligers. Gelukkig blijven de meeste vrijwilligers langdurig bij het Zeemanshuis. Als vrijwilliger moet je uitnodigend en gastvrij kunnen optreden, enige spreekvaardigheid in de Engelse taal is wel nodig. Verder is correct kunnen afrekenen achter de bar ook van belang. Voor het vervoer met de bus is een  rijbewijs B vereist.
Inroostering gebeurt in overleg, maar de consequentie is eens in de 2 – 3 weken, 2 of 3 avonden mee te draaien in het rooster. Vooraf is er een inwerkperiode om inzicht in de werkzaamheden en gevoel voor samenwerking met collega vrijwilligers te krijgen.
Ook als u alleen belangstelling hebt voor chauffeurswerkzaamheden kunt u reageren.
Reacties of vragen kunt u stellen aan ondergetekende of via het e-mail adres : missioneemshaven@gmail.com. Zie ook voor verdere informatie:
 
www.missioneemshaven.nl.
Dit kan een van uw goede voornemens van het nieuwe jaar zijn!
We horen graag van U, Namens het Zeemanshuis Eemshaven,
Sjaak de Boer, Delfzijl, telefoonnr. 0596-62 53 31

 
terug