HUUB OOSTERHUIS LEERHUIS HUUB OOSTERHUIS LEERHUIS
Zondag 19 Februari kwamen we voor het eerst weer
bij elkaar na een lange Corona-periode.
We hebben het niet bekend gemaakt omdat we
twijfelden of we wel door zouden gaan.
Iedereen mocht een eigen gekozen lied meenemen en
vertellen waarom zij/hij dat lied gekozen had.
Een waardevol uur.

Daarna hebben we uitgebreid gesproken over een al of
niet doorgaan. Besloten is om in ieder geval nog een
jaar door te gaan. Om nu te stoppen, na de lange
Corona periode voelt niet goed.
Ook zijn er onder ons personen die nog lang niet willen
stoppen. Twee die dit jaar echter wel stoppen.
Zondag 26 maart is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Er ligt nog een slotviering over het seizoen 2019-2020 die
we graag alsnog willen beleven.
Elk seizoen sluiten we af met een viering waarbij we de liederen
gebruiken van het afgelopen seizoen, hebben besproken en gezongen,
als onderdeel van die viering.
Tijdens de viering breken we het broodnodige brood, symbool
van voeding voor het lichaam. En drinken wijn om de levensvreugde
en als streling voor de ziel. Als een onderlinge verbinding met elkaar
en al het besprokene.

Voor deze viering nodigen wij u allen van harte uit.
Zondag 26 maart. 19.30 uur: binnenkomst met koffie of thee.
20.00 uur: aanvang Viering. Het is in gebouw ‘Op de Wierde’,
Op de Wierde 1 tegenover de kerk in Farmsum.


Tineke Sikkema- Stienstra


 
terug