Ik zorg voor jou Ik zorg voor jou

Kinderproject tijdens de 40 dagentijd in De Ark.Titel van het project: Ik zal er zijn". Iedere week wordt een bloemblaadje gevuld.
De tweede zondag was het 'De verheerlijking op de berg"
Samen zingen we het lied: Ik zal er zijn voor jou
                                           zo heeft de Heer gezegd
                                           Ik zal er zijn voor jou
                                           met vrede en met recht.
terug