Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL' Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL'


Bovenstaande illustratie is speciaal gemaakt bij het thema ‘Aan Tafel’

Het is de moeite waard deze eens aandachtig te bekijken.
Onderstaande uitleg helpt hierbij:
  • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
  • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
  • Witte lijnen: gebroken brood
  • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
  • Restvorm met paarse ovaal:                                                                                                                           de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.                                                                 Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
  • Het beeld is bijna symmetr sch wat verstilling en eerbied weergeeft.
terug