Jaargang 34 nr. 9, september 2019

Jaargang 34 nr. 9, september 2019
Behalve over God. En dat vinden we soms maar knap lastig. Het zou maar wat handig zijn als we een handleiding ‘God’ zouden kunnen downloaden met daarin alle gegevens die we nodig hebben. Het liefst met een duidelijke inhoudsopgave erbij gevuld met hoofdstukken over ‘Hoe ziet God eruit?’; ‘Hoe bereik je God?’; ‘Waarmee kan Hij je helpen?’; ‘Wat doet God?’; ‘Hoe weet ik dat God bestaat?’ of ‘Waar woont God?’ Wij willen graag antwoorden, ook met betrekking tot God.
 
Daar is de Bijbel toch voor? Als boek dat ons over God vertelt en over hoe Hij met mensen omgaat. Nu is het zo, dat de Bijbel geen geschiedenisboek of aardrijkskundeboek of biologieboek is. Zodat wij geen klip en klare antwoorden krijgen op alle vragen die we ons stellen. Dat God een mysterie is, nooit helemaal te kennen omdat Hij groter is dan ons menselijk verstand, vinden we moeilijk te bevatten. Maar Hij is nu eenmaal geen één van ons! Zouden we God van haver tot gort kennen, werd Hij een mens gelijk. Juist het feit dat hij God is maakt dat Hij ons overstijgt. En dan in goedheid en liefde en rechtvaardigheid en trouw en barmhartigheid. God is al het goede en rechtvaardige in perfectie. De verhalen uit de Bijbel vertellen daarvan. En wil je weten hoe dat dan uitwerkt bij mensen moet je bij Jezus zijn. Van alle mensen kwam hij het dichtste bij God. Bij wie God is en waar Hij voor staat. 
En dat zullen we nooit vinden in een handleiding of instructievideo op youtube. Want zo werkt het niet. Ook niet bij de vraag: waar woont God?

Een oud verhaal zegt: Daar waar men hem binnenlaat. Waar plaats is gemaakt. Voor die God uit de Bijbel die ver is en nabij en uiteindelijk nooit helemaal te kennen is. Hij zal altijd door een waas van mysterie omgeven blijven en juist dit gegeven daagt ons mensen uit Hem te blijven zoeken. Wie God binnenlaat in zijn en haar leven, hem daarin een plaats geeft, die blijft graven naar de zin van het bestaan en naar de kwaliteit van het leven. Wie leeft met God heeft niet als eerste prioriteit de zucht naar kwantiteit: veel, meer, meest van alles. Die verlangt naar kwaliteit. Met name in relaties en is bereid daarin te investeren. Relaties die getekend willen worden door liefde, trouw, barmhartigheid en rechtvaardigheid. Al die positieve deugden, waarvan God de meeste is. En dat gaat niet vanzelf. Dat kunnen we oefenen.

 
  1. Door compassie te voeden. Wat betekent dat we ons bewust gaan afstemmen op de mensen om ons heen. Op wat ze echt zeggen, bedoelen, nodig hebben. Dat vraagt geduld en verdraagzaamheid. En waar nodig kritische vragen en opbouwende feedback. 
  2. Door zuiverheid te betrachten. Door je steeds af te vragen, wat ik doe en waar anderen mij toe verleiden, is dat eigenlijk wel zuivere koffie? Kan dat wel door de beugel?
  3. Door te streven naar echte intimiteit. Wat ons de vraag stelt: Hoe gaan we met elkaar om? In het gezin, op het werk of op school, maar ook binnen de kerk? Intimiteit beweegt zich tussen de polen nabijheid en afstand. Eigen je de ander zodanig toe dat je denkt alles te kunnen maken? Respecteren we de grenzen die de ander stelt? Durven we een stapje naar voren te komen als het nodig is en willen we een stapje terug doen waar dat gevraagd wordt? Het steekt nauw tussen mensen, maar wie de moeite neemt zorgvuldigheid in acht te nemen zal merken hoe fijn het is al je elkaar echt ontmoet van mens tot mens.
  4. Door je ego in toom te houden. Wie God en de naaste een woning wil geven in zijn en haar leven, moet daar wel rekening mee willen houden. Wie een (te) grote plaats inruimt voor zichzelf houdt weinig plek over de (A)ander! 
Zomaar vier aandachtgebieden die willen helpen om God woning te bieden in je leven. Wat je leven zin geeft en verduurzaamt. Waar woont God? Je hoeft er niet ver voor te reizen. Als je hem toelaat woont Hij in u en jou zelf!
 
terug