Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021

Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021
Juist de vakantie leent zich ervoor om het hoofd leeg te maken, op adem te komen en je te verwonderen over wat zich aandient. Zomaar, onderweg, wanneer je wandelend, fietsend of autorijdend je verwondert over al het moois wat voor je ogen opdoemt: wit besneeuwde bergen, lieflijke dalen, blauwe meren, oeroude bossen, kleurrijke velden, de oneindige zee. Het is net alsof vakantie je zintuigen opent. Je hoort en ziet, je voelt en ruikt anders, méér… En je zou dit willen vasthouden. Eelco en ik nemen ons het ieder jaar weer voor. Om een stukje eenvoud en ontspanning wat ruimte schept voor verwondering, bezinning en aandacht voor het kleine, te bewaren voor na de vakantie. Maar dat valt niet mee.

Het kost moeite om eenvoudig te leven in een complexe wereld. De economie draait continue door en elk moment zit propvol mogelijkheden. We moeten onze kansen grijpen, onze doelen halen, onze mening klaar hebben, alle kerken bezingen – of juist niet meer - en zorgen voor eigen geluk. Nee, het leven mag vooral niet mislukken. Wij moeten ervoor zorgen dat het een succes wordt. En het gekke is: we gaan daar nog in geloven ook. En er een norm van maken! Want ‘eenvoud’ werkt in de vakantie, maar scoort niet direct hoog in onze maatschappij. Eenvoud wordt al gauw verbonden met gewoontjes, saai, sober. Soms zelfs gezien als tegenstelling van slim en geleerd. We worden opgeroepen om alles uit het leven te halen wat erin zit. Het eenvoudige leven tijdens de lockdown ten gevolge van corona kon ons even bekoren, maar inmiddels smachten velen naar ‘hoe het was’. Een eenvoudig leven stompt af, maakt somber.

Eenvoudig leven betekent echter iets anders dan een eenvoudig leven leiden. En is te leren. Zodat wij ook na de vakantie, wanneer de drukte en beslommeringen van alledag ons weer in beslag nemen, er iets van kunnen proeven en ondervinden. En dan kom ik uit bij een Bijbelse invulling van het woord eenvoud. Die slaat op de eenvoudige van hart. Verwijzend naar Handelingen 2: 46 en 47a waar staat:

‘Allen die tot geloof gekomen waren brachten iedere dag met elkaar door in de tempel; Het brood braken ze bij elkaar aan huis en hun voedsel aten ze met vreugde en in eenvoud van hart. Ze prezen God en stonden in gunst bij het gehele volk’.

Wat allereerst opvalt, is dat die eenvoud van hart elk mens geldt die Jezus volgt. Niemand uitgesloten. Eenvoud van hart als deugd. Als een positieve, heilzame manier van denken en doen. Of je nu rijk bent of arm, jong of oud, succesvol of gewoontjes, haantje de voorste of degene die altijd achteraan komt. Eenvoudig van hart is de mens die oprecht in het leven staat. En daar hoef je je maatschappelijke positie, je dromen en idealen niet voor op te geven. Wie eenvoudig van hart is, wil zich losweken van de waan van de dag, van geldingsdrang, machtsvertoon en de behoefte om te willen behouden wat je hebt. Wie eenvoudig van hart is, kan en mag uitbundig genieten van wat het leven hem en haar te bieden heeft. Maar die zal zich tegelijkertijd afvragen hoe hij of zij leven kan zoals Jezus dat heeft voorgezegd en voorgedaan. Leven mét en vóór elkaar: eerlijk, zuiver en puur.

Dat vraagt oefening. Want er is veel wat ons afleidt van ‘eenvoudig leven’.
Oefening in dankbaarheid. Elke dag weer (in)zien wat je zomaar ontvangt uit Gods hand of van de mensen om je heen. Die soms maar kleine dingen die het leven glans en kleur geven.
Oefening in verwondering. Die ons ontvankelijk maakt voor goedheid en liefde, schoonheid en geluk. Blije verwondering om een lied wat je raakt, een mens die je aanspreekt, om wolken die overdrijven en een God die van je houdt.

Vraagt oefening in jezelf openstellen. Voor wat er leeft diep in jezelf. Voor wat je werkelijk nodig hebt om te bestaan en voor wat je de ander te bieden hebt. Jezelf openstellen om de bron van leven te vinden, Christus die gestorven is en opgestaan, om ons bestaan te verrijken met zijn geest die ons bezielt en doet opstaan. Die ons op weg zet om eenvoudigweg God te loven en elkaar te omarmen. Dan zullen we mogen ervaren dat eenvoud van hart een meervoud aan liefde en vreugde schenkt.  Niet alleen in de vakantie maar nog lang daarna en steeds weer.

foto: Fransiscus van Assisi, licentie: De Zalige Zalm vrij te gebruiken
 
terug