Jaargang 37 nr. 9, september 2022

Jaargang 37 nr. 9, september 2022
Aan tafel in de Bijbel
De Bijbel staat vol met woorden die duiden op samen eten. Denk aan tafel, dis, maaltijd.   Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord ervoor verwijst naar een dierenhuid die op de grond werd gelegd als een soort tafelkleed waarop het eten werd geserveerd. De gasten zaten eromheen. Er wordt vaak samen gegeten in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, bij een besnijdenis, als er gasten op bezoek zijn, bij een trouwerij en na een begrafenis. Van Jezus wordt gezegd dat hij at met zijn leerlingen, met de Farizeeën, met tollenaars en zondaars, op bruiloften, ja zelfs met meer dan duizenden tegelijkertijd als hij het weinige brood wat voorhanden is met hen deelt. ‘Aan tafel’, klinkt als een terugkerend refrein heel de Bijbel door.

Jaarthema
Dit centrale thema uit de Bijbel ‘Aan Tafel’ is het komende kerkelijke seizoen het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. De ondertitel luidt: Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. Deze ondertitel verwijst naar de kerk als tafelgemeenschap. Het hart van de gemeente van Christus klopt aan de avondmaalstafel waaraan Jezus zelf ons nodigt: ‘Kom er maar bij, aan tafel!’ Aan die tafel vieren wij de nauwe verbondenheid met de opgestane Heer als zijn zusters en broeders. Ieder is er welkom. Rond deze tafel klinken woorden van bevrijding. Wij worden eraan herinnert dat God zijn volk Israël uit het slavenhuis Egypte heeft verlost. Het krijgt van God een nieuwe toekomst vol leven en overvloed aangezegd. En wij mogen geloven dat dit ook voor ons geldt. Door Jezus die ons mensen tot aan vandaag verlost uit de gevangenschap van het kwade, van duisternis en dood. Dat immers is het perspectief van de blijde boodschap die Hij bracht. 
Samen aan tafel in de kerk
Het jaarthema ‘Aan Tafel’ wil ons dan ook als gemeente bepalen bij wat het betekent om zusters en broeders in het geloof te zijn. Vrienden kiezen we uit, gemeenteleden niet. En toch zitten we in de kerk naast elkaar en scharen wij ons samen in de rij om brood en wijn te ontvangen als teken van verbondenheid met de Heer en met elkaar. Zo oefenen wij ons in medemenselijkheid, in mededogen en in geven en nemen. Zo leren wij De Liefde, met een hoofdletter. Die liefde wil gedeeld worden: met familie en vrienden; op school en op het werk; op de vereniging en op social media. Daarom denken we bij ‘aan tafel’ in de kerk niet alleen aan de avondmaalstafel maar ook aan al die andere tafels in de gemeente en in de buurt. Samen eten, tijd en aandacht schenken aan elkaar, gaven delen, zijn wezenlijk voor de kerk. Maar willen niet binnen de muren van de kerk blijven.

Tafels van samen buiten de kerk
Vanaf de avondmaalstafel worden wij in Jezus’ Naam de wereld ingezonden om buiten de muren van de kerk liefde en genade handen en voeten te geven. Opdat ook daar tafels van samen worden opgericht waaraan medemensen – ook hen die ons vreemd zijn - zich kunnen laven aan voedsel voor lichaam en geest. Aan deze tafels geldt niet ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Hier weet een mens zich opgenomen in het grotere verband van mensen die beseffen elkaar nodig te hebben. Ze weten zich er gezien en gehoord en ieder wordt gegund deel te krijgen aan het goede leven. En waar de kerk dit visioen deelt met maatschappelijke organisaties met eenzelfde oogmerk - waar ze elkaar vinden en samenwerken - zal op vele plekken in de wereld iets oplichten van Gods Koninkrijk waar Jezus voor leefde. En Leeft! Hij roept ons: ‘Aan tafel!’


Bovenstaande illustratie is speciaal gemaakt bij het thema ‘Aan Tafel’
Het is de moeite waard deze eens aandachtig te bekijken.
Onderstaande uitleg helpt hierbij:
 
  • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
  • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
  • Witte lijnen: gebroken brood
  • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
  • Restvorm met paarse ovaal:
de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.
Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen
God en mens herstelde.
  • Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.

Een mooi, passend lied bij het thema ‘Aan Tafel’ is lied 388 uit het Liedboek
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein

Foto: : google, herfst, licentie: free
terug