Jaarprogramma 2016-2017 Jaarprogramma 2016-2017

KRING: Fragmenten uit de woelige geschiedenis van de gereformeerde religie in de Nederlanden
Plaats: De Ark
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Data: 19, en 26 oktober, 2,9,16,23 en 30 november.
Plaats: Kruiskerk, ’t Anker
Tijd: 19.30 uur -21.30 uur
Data: 11,18 en 25 januari en 1 februari
Albert Ferwerda

Op 31 oktober begint het Luther-jaar of Hervormingsjaar. Omdat het volgend jaar op die datum vijfhonderd jaar geleden is dat Luther zijn 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkapel in Wittenberg, zoals het verhaal zegt.
Daarom leek het me aardig eens op een rijtje te zetten wat er daarvoor en daarna in Nederland op het kerkelijk erf is gebeurd.
Want je hoort wel eens dat mensen niet zeker meer we-ten wat Cocksen nu precies zijn of de Pauweanen die we kennen uit de boeken van Jan Siebelink.
En waarom heetten de kerken van de Hervorming eerst gereformeerd en daarna ook wel hervormd en tenslotte protestant?
Hoe kwam het dat de Dopersen zich van Witmarsum over de hele wereld verspreidden en wat betekent eigen-lijk die uitdrukking: In het isolement ligt onze kracht?
Ik ga deze kring twee keer geven, eenmaal in zeven middagen in De Ark, in het najaar, en daarna in vier avonden in de Kruiskerk in januari voor mensen die overdag of in het najaar niet kunnen en toch nieuwsgierig zijn.

Samen Bijbellezen

Vanaf 12 oktober tot eind november: Hoe lees je de bijbel en daarna gewoon samen lezen van 19.30-20.15 in de Ark. Voor wie meer van de bijbel wil weten.
Wie dit wil, mag zich bij mij opgeven. Tijd en plaats zijn eventueel in overleg te wijzigen.
Da Dineke Ferwerda

Catechisatie

Graag bieden we ook het komende seizoen catechisatie aan voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. En we zijn best flexibel in leeftijden.
Wil je meer weten van wat er in de bijbel staat of wat er in de kerk gebeurt en waarom moslims en christenen soms zo raar doen tegen elkaar, waarom je gedoopt bent (of juist niet) en waarom Pasen altijd op zondag valt en kerst weer niet, dan mag je komen kennis maken. En er zijn natuurlijk nog honderd en meer andere vragen te bedenken.
Ik wil er graag over praten op een tijd die je schikt. Voor-lopig zeg ik maar dat je bij mij thuis welkom bent op dins-dag 25 oktober om half acht. Dus direct na de herfstva-kantie. Dan gaan we kijken hoe vaak en wanneer we bij elkaar komen. Kun je niet op (die) dinsdag en lijkt het je toch wel leuk, mail me dan even op
Ds. Albert Ferwerda.

Kersthits en carols

Plaats: De Ark
Tijd: 19.30 uur
Wanneer: 13 december 2016.

Voor mijn eigen aardigheid en misschien wel om anderen in kerstsfeer te brengen organiseer ik graag een avond over wereldse en kerkelijke muziek rond kerst. Die kerke-lijke muziek dan wel weer gezongen door wereldsterren. Waarom zingt André Hazes over een eenzame Kerst en hoe komt BAND AID er bij dat er geen sneeuw valt in Afrika rond de kerst?
Hoe mooi zingt Sinead O’Connor Silent night en waarom heeft iedereen die er toe doet wel een keer Hark, the herald angels sing gezongen?
Natuurlijk is er ruimte tot meezingen en samenzang.

Het lijdensverhaal van Jezus

Op de woensdagmiddagen van de 40-dagentijd willen we in de Ark een bezinnende kring geven over het lijden van Jezus. We volgen daarvoor het lijdensverhaal van Jezus in een van de vier evangeliën.
Plaats: De Ark
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Wanneer: 1,8,15,22,29 maart en 5 en 12 april.
Albert en Dineke Ferwerda

Leesgroep "Erfenis Zonder Testament"

Op 13 september komen wij weer bijeen om 20 uur. Wie mee wil doen, kan zich wenden tot de beide dominees van wijk Zuid.
Ds. I.J. de Boer 61 37 23
Da. W. Heeren 85 58 20

Sacrale dans

Danslerares: Uirike Neuman
kosten € 10,00 per keer
19.30 uur tot 21.00 uur, 2 keer per maand te beginnen op
woensdag 14 september, daarna 28 september, 12 en 26 oktober.9 en 23 november en 7 december 2016 


"Bidden met de voeten" is een vorm van dansen. Meestal in een kring en op passende muziek worden in stilte kleine passen uitgevoerd. In het midden van de kring staat een liturgische schikking die past bij het thema van de avond. Tussen de dansen door wordt een gebed, lied of gedicht gelezen.

Gespreksgroep “het Vonkje” 
Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl  tel: 0596-613181

Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar.                                                                   De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. 
Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...) 
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken.  
Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. 
Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. 
Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. 
Namens de groep, Hans Dekker
 
terug