Kerkbalans 2017 Kerkbalans 2017
- Kerkbalans 2017. Het thema van de actie Kerkbalans 2017 luidt:
De kerk   verbind!!
In de periode van  zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari wordt de actie gehouden en ontvangt u het materiaal. Aan u zal weer worden gevraagd uw bijdrage voor 2017 te bepalen. De Begroting 2017 zal, zoals het nu staat, niet sluitend zijn,, maar een aanzienlijk tekort laten zien. Dit zal er toe leiden, dat we in 2017 gaan nadenken welke maatregelen genomen moeten worden om voor de komende jaren de Begrotingen wel sluitend te krijgen. Dit is vooral van belang als we eind 2017 en in 2018 de openvallende predikantsplaatsen weer moeten gaan invullen. Door emeritaat ontstaan deze vacatures. 2017 wordt een jaar van keuzes maken. Ook de commissie toekomst, die op dit moment binnen onze gemeente werkzaam is zal hopelijk met haar voorstel komen daarbij gevoed door de gesprekken die gevoerd zijn met kerkenraden en gemeenteleden.
college KRM
 
 
terug