Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Uit de Kerkenraad
Verheugd zijn wij u nu te kunnen mededelen dat er inmiddels een tweetal fijne gesprekken zijn gevoerd met Mw. Eelkje de Vries  voor de openstaande vacature van Kerkelijk Werker. Naar aanleiding van deze gesprekken willen wij een positief advies uitbrengen om Mw. De Vries  per 1 september aanstaande in dienst te nemen als Kerkelijk Werker met een dienstverband van 0,8 Fte (= 28,8 uur per week).

terug