Kerk-in-actie projecten in Bangladesh Kerk-in-actie projecten in Bangladesh
De Missionaire Werkgroep Delfzijl wil zich van 2015- 2018 inzetten voor twee projecten van Kerk in Actie.

We hebben gekozen voor 2 projecten uit één land:
1. MCCP Kerken op het platteland staan op eigen benen (Z 009463)
2. Church of Bangladesh: Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat (W 002047)

Kerken op het platteland staan op eigen benen – Bangladesh (Zending)

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizé broeders ondersteunen deze jonge kerkjes om op eigen benen te leren staan.
De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan.


Tijdens de 40 dagentijd 2015 hebben we 6 zondagen gecollecteerd en aandacht gehad voor de beide projecten.

Voor MCCP zijn de volgende thema’s aan de orde geweest

Naaicursussen en microkredieten
Alfabetiseringscursus voor volwassenen
Hygiëne en gezondheid
Inkomensverbetering
Bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding    
Een fiets en bijbelcursus voor predikanten

Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerken-op-het-platteland-staan-op-eigen-benen


Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat - Bangladesh (Werelddiaconaat)

De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te overleven op twee, of slechts een maaltijd per dag.

Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs en gezondheid.

In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. Steun aan minderheidsgroepen.

Het voedselprogramma dat Kerk in Actie steunt ligt in de districten Rajshahi en Haluaghat in het westen en noorden van Bangladesh. In dit gebied wonen Pahari, Orao en Santali’s, etnische minderheidsgroepen die behoren tot de allerarmste lagen van de bevolking. De mannen werken vaak in loondienst bij grotere boeren. Hun inkomsten zijn onzeker en erg seizoensgebonden en er zijn vaak problemen met alcoholgebruik.

Een brede aanpak: Het is niet eenvoudig deze situatie te verbeteren, daarom pakt de Kerk van Bangladesh de problemen breed aan. Allereerst zijn er tal van activiteiten om de inkomsten van vrouwen te vergroten. Vrouwen krijgen onderwijs en training, beginnen spaar- en krediet projecten en leren betere landbouwmethoden. Verschillende groepen weven traditionele doeken waar een goede lokale markt voor is. De Kerk van Bangladesh beseft dat mensen alleen uit de armoedeval kunnen komen door samen te werken, en legt veel nadruk op groepsvorming, zowel op lokaal als op regionaal niveau. De armsten staan zo ook sterker in het overleg met de overheid over bijvoorbeeld de aanleg van voorzieningen. Verder krijgen de kinderen van etnische minderheden toegang tot basisonderwijs, zijn er gezondheidsprojecten en leren de dorpsgroepen ook om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (extremere regenval, overstromingen en stormen).

De Kerk van Bangladesh heeft duidelijke plannen en een heldere visie om de armsten in Rajshahi en Haluaghat te bereiken.

Actie thuis en in de kerk (40 dagentijd 2016)
Naast de collecten in de kerk, kan iedereen die dat wil, thuis  meesparen door bedragen in een spaardoosje te doen. Met Pasen worden de spaardoosjes ingezameld.Tevens zijn dit jaar  alle avondmaalscollecten bestemd voor dit project.Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/voedselzekerheid-in-rajshahi-en-haluaghat
terug