Christelijk gemengd koor “Soli Deo Gloria” Christelijk gemengd koor “Soli Deo Gloria”

Op 9 mei 1963 werd het gemengd koor “Soli Deo Gloria” opgericht. Dit was een soort voortzetting van een opgeheven koor en de leden konden blijkbaar al goed genoeg zingen om binnen een jaar al een concert te geven met de toen unieke grootheden Aafje Heynis en Kees Denik.

Het koor bestaat momenteel uit 37 leden en staat onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jan Harryvan. De kracht van het koor is hun gevarieerd repertoire. Door regelmatig medewerking te verlenen in verschillende kerkdiensten, bestaat het repertoire uit zowel oude als moderne koormuziek. De oude liederen worden veelal a capella gezongen, terwijl de moderne koorwerken begeleiding krijgen van orgel of piano. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlands-, Engels- en Duitstalige kerkmuziek.

Het koor geeft dus regelmatig haar medewerking aan erediensten, treedt op in Verzorgings/Verpleeghuizen, en zingt jaarlijks op meerdere gezamenlijke concerten, plaatselijk of in de regio.

De wekelijkse repetitie wordt gehouden op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in gebouw ’t Anker, naast de Kruiskerk. Op dit moment kunnen de repetitieavonden niet gehouden worden, dit ivm het coronaviris.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend een repetitie bijwonen, of neem contact op met iemand van het bestuur. Tevens kunt u onze website bekijken: sdgdelfzijl.webklik.nl

Mevr. Grietje van Dijk (voorzitter) Tel. 61 17 27
Mevr. An van Heuveln (secretaris) Tel. 61 94 08

terug