Adventscampagne voor Vluchtelingenkinderen Adventscampagne voor Vluchtelingenkinderen

We willen de adventscampagne voor vluchtelingenkinderen starten met het uitreiken van het magazine. “Geef licht” op de eerste adventszondag (indien de corona maatregelen dit toelaten). En wekelijks aandacht voor een speciaal uitgelicht kind door middel van een filmpje tijdens de kerkdienst op de beamer. Bij de kerstcampagne van Kerk in Actie staat een witte vluchtelingentent centraal. De tent staat symbool voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wie kent ze niet: de witte plastic tenten. Die ‘s zomers de warmte niet tegenhouden, en ‘s winters de kou niet. Waar duizenden vluchtelingenkinderennoodgedwongen in opgroeien. Voor deze vluchtelingenproblematiek vraagt Kerk in Actie uw aandacht tijdens de adventsweken
De kerstcollecte tijdens de kerkdienst op eerste kerstdag is ook voor de vluchtelingen Kinderen in de Knel. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373 745 303
o.v.v. Vluchtelingen kinderen.
terug