Kerstattentie zeelieden Kerstattentie zeelieden

Al vele jaren verzorgt het Zeemanshuis kerstattenties voor opvarenden, die tijdens de kerst in de havens verblijven. Een tasje met gebruiksartikelen, een paar lekkernijen, en leuke attenties. Deels gesponsord en deel bekostigd uit donaties. De pakketjes worden ingepakt en aan boord bezorgd door zeevarenden in opleiding (Zeevaartschool). Ook de collecte van de Koopvaardijdienst wordt  bestemd voor de kerstattenties. Zoals vermeld in het kerkblad van oktober moeten we vanwege de hedendaagse coronamaatregelen afzien van de Koopvaardijdienst en dus ook van de collecte. Mocht u dit doel toch willen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van het Zeemanshuis, Rabobank, rekeningnummer NL64 RABO 0337 2048 53 onder vermelding van kerstattenties. Zeevarenden zullen dit zeer op prijs stellen.
 
terug