Kerstviering bij Vrouwenver. Dorcas Kerstviering bij Vrouwenver. Dorcas
 
Woensdag 18 December hadden we  onze kerstavond .Samen met ouderen uit Farmsum
 We begonnen we om 6 uur met een broodmaaltijd.Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
Mevr. Pathuis heette
ons allen hartelijk welkom.De zaal was mooi versiert en de tafels gezellig gedekt.
Mevr. Pathuis ging ons voor in gebed.En we lieten ons alles goed smaken.Een luxe broodje en verder waren er verschillende soorten brood. Als drinken hadden we koffie, thee, melk of karnemelk.Na het eten was er een pauze. Er werden kerstliederen gezongen met een gedicht er tussendoor. Toen was het half 8 en begonnen we met de kerstliturgie getieteld "God komt naar ons toe
Het werd gelezen door de dames bestuur en da. de Jager. Op het orgel werden we begeleidt door de heer de Vries.
Even een pauze en er werd koffie of thee geschonken en een kerstkrans gepresenteerd. 
Ook werd er een collecte gehouden voor een goed doel. Ditmaal was het voor Alies Flobbe, die met een team naar Guatemala gaat om daar samen met een paar bewoners een huis tebouwen. Ook hopen ze te
bouwen aan een veilige toekomst:rookloze fornuizen,waterfilter enz.De opbrengst hiervoor was €168,50 Dan volgt er nog een kort kerstverhaal
  getiteld:Het lantaarntje.Een meisje dat naar Noorwegen ging en naar de kerk ging met Kerst maar geen lantaarntje had.,kreeg er een van de koster.
Er was geen licht,daarom had ieder een lantaarntje. Hoe meer mens, hoe meer licht.Het is tijd om te eindigen. Na wat frisdrinken met een snoepje was het : Wel thuis en gezegende feestdagen.
Foto's behorende bij deze viering vindt u bij fotoalbums
terug