Kinderen in de Knel in India Kinderen in de Knel in India
In India zijn het de armste mensen die het meest getrof-
fen zijn door het coronavirus. Mensen en kinderen die het
al heel moeilijk hadden om inkomsten te verwerven, zijn
nu vaak in omstandigheden dat er totaal geen uitzicht is
op werk en inkomen.
De medewerkers van de partnerorganisaties aldaar hebben voor een deel hun hulp verschoven naar noodhulp en proberen de gezinnen die aan hun zorg toevertrouwd zijn zoveel mogelijk te helpen met noodpakketten.                   Ook zorgt SAVE ervoor dat de kinderen de (verpakte) middagmaaltijd wel blijven ontvangen. SAVE heeft vrijwilligers aangesteld om via mobiele telefoons de kinderen te ondersteunen bij hun opleiding. Dit doen ze om zo de fysieke ontmoeting en de kans op besmetting die daarbij optreedt te verkleinen. In elke straat wordt een vrijwilliger geïdentificeerd en toegewezen om een klein aantal kinderen op deze manier te helpen.
Net als in Nederland is het in India ingewikkeld om het
virus blijvend te verdrijven. We zien het aantal corona-
gevallen in Tirupur de laatste twee maanden weer toene-
men, vooral nu de lockdown beëindigd is.
De bedrijvigheid neemt wel weer wat toe in de stad. Bedrijven zijn rustig aan weer opgestart en draaien nu op zo'n 30 tot 40 procent van hun normale capaciteit. Ze nemen daarom geen nieuwe mensen meer aan. Dit betekent dat de werkgelegenheid flink terugloopt. Bij de textielfabrieken werken momenteel alleen nog mensen uit de nabije omgeving, want meer van de helft van de arbeidsmigranten is terug gegaan naar hun geboorteplaats.
Save richt zich nu naast de noodhulp, op thuiswerkers en de arbeiders van fabrieken en zoekt contact met hen. Ze ondersteunen hen, zodat ze toegang krijgen tot de verschillende sociale voorzieningen van de overheid.
Tot het begin van de 40 dagentijd ondersteunen we dit
project in India.
We zijn nog niet helemaal aan ons streefbedrag door het
missen van de collectes.
U zou daarom een bijdrage kunnen overmaken op het bank-
rekeningnummer van de MWD
NL87 ABNA 0488 276 721 ten name van de Zending
Protestantse Gemeente Delfzijl,
o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.
 

 
terug